0345.2222.07

Inbox (ib) là gì

IB thường được nhiều bạn trẻ viết tắt cho nội dung Inbox trên facebook hay các trang MXH khác hiện nay. Inbox được dịch từ tiếng Anh ra có nghĩa là “Hộp thư đến” “Hộp…

28 Likes Comment