0345.2222.07

Deadline là gì?

23 Likes Comment

“Deadline” là một từ tiếng Anh. Đọc là “đét lai”. Từ này thường được dùng để chỉ ngày/giờ tới hạn của một công việc nào đó.

Nghĩa gốc

“Deadline” được ghép từ 2 từ “dead” (chết, cuối cùng) và “line” (đường, vạch, giới hạn). Khi 2 từ này được ghép vào với nhau thì tạo thành 1 danh từ có các nghĩa sau:

  • Đường giới hạn không được vượt qua
  • Thời hạn chót (trả tiền, nộp bài, rút quân…)
  • Thời điểm phải làm xong việc gì đó

Ở Mỹ, “deadline” nếu được dùng trong nhà tù thì mang nghĩa “đường sinh tử”, giới hạn của nhà tù, tù nhân bước qua vạch này có thể bị bắn chết tại chỗ.

Nghĩa phổ biến

Hiện nay phổ biến nhất bạn thấy “deadline” được sử dụng để chỉ hạn chót của các công việc, như hạn chót phải hoàn thành dự án, hạn chót phải nộp đề án, hạn chót nộp hồ sơ, hạn chót hoàn thành tiến độ… Người ta sẽ dùng “deadline” làm mốc thời gian để điều chỉnh tiến độ và tốc độ làm việc.

Nhầm lẫn với “dateline”

“Deadline” thường bị nhầm với “dateline” do cách đọc và cách viết có điểm tương đồng. “Dateline” đọc là “đết lai”. Ngược với nghĩa hạn chót của “deadline”, “dateline” dùng để chỉ mốc thời gian xảy ra sự việc, ví dụ lịch của các cuộc họp hay ngày giờ soạn thảo của văn bản.

“Dateline” được dùng phổ biến trong việc lập các kế hoạch, đánh dấu các mốc thời gian để tiện theo dõi, nó không mang nghĩa “ngày tới hạn” hay “thời hạn”.

Đánh giá bài viết

You might like

About the Author: Mèo Ngáo

Xin chào! Tôi là Chiến (Mèo Ngáo) có sở thích viết blog chia sẻ các câu chuyện sến sẩm mà chính tôi là người trong cuộc sau mỗi ngày làm việc trở về với căn phòng của mình.... Bạn cũng có thể kết nối với minh chiến qua Facebook.