0345.2222.07

Khi người ta trưởng thành

Khi tôi bắt đầu chấp nhận rằng tiền thực sự rất quan trọng, tôi biết mình đã thay đổi rồi. Khi tôi kiếm được tiền cũng không còn vui vẻ như trước nữa, tôi biết…

26 Likes Comment

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Cuộc chơi nào cũng có hồi kết. Người cuối cùng chăm sóc cho mình vẫn là bố và mẹ. Thế mới hiểu câu nói ” Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ – gánh…

18 Likes Comment